Centrála:

BeMi realitná kancelária s. r. o. 

Hodálova 3, 949 01 Nitra

IČO: 44 792 000 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 24802/N 

Email: kariera@realitybemi.sk

Lucia Bystrická (personalistika) tel: 0908 065 082

Viktor Guľváš (perstonalistika) tel: 0918 457 030